• Σχόλιο του χρήστη 'Προβιάς Κωνσταντίνος' | 24 Ιουνίου 2015, 00:36

    «Στέρηση δικαιώματος δωρεάν συγγραμμάτων σε φοιτητές από κατατακτήριες – Άρση αδικίας » Αξιότιμε κε Υπουργέ, Με το παρόν σχόλιο θέλω να επισημάνω τα ακόλουθα, αναφορικά με τα συγγράμματα που “δεν δικαιούμαστε” εμείς οι φοιτητές του δεύτερου πτυχίου αλλά και όσα ήδη δε μας παρέχουν εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος, όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητες τους. Στην έννοια της δωρεάν παιδείας συγκαταλέγονται πρωτίστως αφενός μεν η χωρίς καταβολή διδάκτρων φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αφετέρου η παροχή στους εκπαιδευόμενους δωρεάν βιβλίων. Η δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Το Ελληνικό Κράτος, αν και «επί της αρχής» φαίνεται να υιοθετεί αυτό το στόχο, στην πράξη, παρά το ότι δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος επιπλέον σπουδές μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, όπως επίσης και να παρακολουθήσει -επιπλέον του ενός- προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διατηρεί πολλά εμπόδια στο δρόμο των πολιτών που επιθυμούν να εργαστούν και να δημιουργήσουν στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ιδιαίτερη κλίση ή δεξιότητες ή επιθυμούν να διευρύνουν το μορφωτικό τους πεδίο με την ολοκλήρωση επιπλέον σπουδών. Ειδικότερα στερεί από τους φοιτητές που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις το δικαίωμα σε δωρεάν συγγράμματα. Από το έτος 2012-2013 δυνάμει του άρθρου 80 παρ. 10 του ν.4009/2011, προβλέπεται ότι δεν χορηγούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ πως η παραπάνω διάταξη (άρθρο 80 παρ. 10 του ν. 4009/2011) απαξιώνει την έννοια της Δωρεάν Παιδείας και αποτελεί τροχοπέδη στη δια βίου μάθηση. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που έχουν επιλέξει να κάνουν δεύτερο πτυχίο το κάνουν καθαρά κατ 'επιλογή, κάτω από δύσκολες συχνά συνθήκες, δουλεύοντας ή έχοντας οικογένεια, όπως ο γράφων το παρόν σχόλιο, ακόμα όντας και άνεργοι. Παρόλα αυτά αγαπούν τη μάθηση και τα βιβλία. Ειδικά την εποχή αυτή, κατά την οποία βιώνουμε βαθιά οικονομική κρίση, η παροχή δωρεάν συγγραμμάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών μας θεωρείται απαραίτητη!!! Δεδομένου ότι οι νέες διαδικασίες στις κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με βάση τροπολογία του νόμου 4186/2013 επιβάλλουν οι κατατάξεις σε Τμήματα να γίνονται μόνο με γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ενώ υπήρχε μέχρι πρόσφατα «η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων να γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή σε προγενέστερη περίοδο και χωρίς αυτόν», η ίδια τροπολογία αλλάζει και μειώνει δραστικότατα τον αριθμό των δικαιούχων φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις των προαναφερόμενων βασικών φοιτητικών δικαιωμάτων. Επομένως επιβαρύνει ελάχιστα τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Αντίθετα δημιουργεί εξαιρετικά πρόσφορες προϋποθέσεις και σημαντικότατα μη αιτιολογημένα πλέον εμπόδια για μη αποδοτική σπουδαστικά και οικονομικά προσπάθεια των θιγόμενων φοιτητών και φοιτητριών αλλά και για αντιπαιδαγωγική και αντιδημοκρατική αντιμετώπισή τους από την ελληνική πολιτεία. Οι παροχές και η δωρεάν εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, δεν είναι μία "αγγαρεία" υποχρέωση του κράτους προς τον φοιτητή, που πρέπει να την εκπληρώσει. Οι παροχές αυτές είναι ΕΠΕΝΔΥΣΗ που κάνει το κράτος, προκειμένου να δρέψει σε λίγα χρόνια τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της πνευματικής εργασίας του εκπαιδευμένου πλέον απόφοιτου πανεπιστημίου. Ο φοιτητής είναι ουσιαστικά εργαζόμενος, σε περίοδο προετοιμασίας / επιμόρφωσης. Κατά συνέπεια, όχι, δεν υπάρχει καμία "δικαιολογία" για να μην ισχύουν οι παροχές του πρώτου πτυχίου, ίδιες και στο δεύτερο. Το μεγάλο κόστος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε καιρούς, όπως η παρούσα, κρίσης, καταστεί ακανθώδη, δύσκολη ακόμη και απαγορευτική, τη διαδρομή προς την περάτωση των σπουδών μας. Είναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρμόσουμε την τόσο αναμασημένη και χιλιοειπωμένη δωρεάν παιδεία και στην πράξη της. Και για να πούμε και την πραγματικότητα, η "επιβάρυνση" που δέχεται ο κρατικός προϋπολογισμός από την κάλυψη των βιβλίων των ελάχιστων αναλογικά φοιτητών που κάνουν δεύτερο πτυχίο είναι πραγματικά αστείος να αναφέρεται ως αιτιολογία. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, (2411/12), για τα δίδακτρα σε πτυχία και μεταπτυχιακά, αναφέρεται μεταξύ άλλων η παροχή δωρεάν συγγραμμάτων σε οποιοδήποτε προπτυχιακό φοιτητή. Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ, μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επειδή, το κατ’ άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή και στην ανώτατη εκπαίδευση που παρέχεται στα κατ’ άρθρο 16 παρ. 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προβλέπεται το πρώτον με το Σύνταγμα του 1975, για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες, οι οποίοι επέτυχαν, μετά από αντικειμενική δοκιμασία προς διαπίστωση της ικανότητάς τους, να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην παρεχόμενη από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαίδευση (πρβλ. ΣΕ 673/1987, 3140/1980). Περιεχόμενο της δωρεάν παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια μη συμμετοχή των φοιτητών στο κόστος λειτουργίας και παροχής του εκπαιδευτικού έργου διά της καταβολής διδάκτρων καθώς και η δωρεάν προμήθεια και παροχή των αναγκαίων διδακτικών μέσων (βιβλία κλπ.). Το εν λόγω δικαίωμα εκτείνεται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι οποίες περαιώνονται με τη λήψη του πτυχίου» Κανείς λοιπόν σύμφωνα και με το διατακτικό –σκεπτικό της ως άνω απόφασης δεν έχει το έννομο δικαίωμα να στερήσει τα βιβλία σε κανένα προπτυχιακό φοιτητή. Αντιθέτως. Ήδη για το θέμα έχουν κατατεθεί πληθώρα επερωτήσεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο με πρόσφατη αυτή από 15/04/2015 προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που την υπογραφούν δώδεκα (12) ερωτώντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι οι : Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ), Δέδες Γιάννης, Σκουρολιάκος Πάνος, Τσίρκας Βασίλης, Κυριακάκης Βασίλης, Τζούφη Μερόπη, Σμίας Χρήστος, Σταθάς Γιάννης, Καββαδία Αννέτα, Καρασαρλίδου Φρόσω, Μπαξεβανάκης Δημήτρης, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν. Σχετικό κείμενο επερώτησης βρίσκεται εδώ: http://www.syriza.gr/article/id/60836/Erwthsh-boyleytwn-SYRIZA:-Apokatastash-isotimhs-antimetwpishs-twn-foithtwn-poy-foitoyn-gia-deytero-ptychio-mesw-katatakthriwn-eksetasewn-kai-gia-deytero-metaptychiako.---Eksiswsh-parochwn-kai-dikaiwmatwn.html#.VUKcziHtmkp Επειδή Από την ανάγνωση νέου πολυνομοσχέδιου για την Παιδεία διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να παραμένει η άδικη διάταξη για το μη δικαίωμα δωρεάν συγγραμμάτων σε φοιτητές από κατατακτήριες. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε κύριε Υπουργέ: Την άρση της άδικης αυτής διάταξης και προς τούτο παρακαλούμε όπως εξετάσετε την επαναφορά του δικαιώματος των φοιτητών που προέρχονται από κατατακτήριες για παροχή δωρεάν συγγραμμάτων και προς τούτο στις καταργούμενες διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου να συμπεριλήφθη αυτή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4009/2011, η οποία αντιβαίνει ευθέως τη συνταγματική επιταγή, περί δωρεάν παιδείας. Ευελπιστώ σε μια θετική ανταπόκριση στο αίτημά – σχόλιο!