• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Κωστόγιαννης' | 24 Ιουνίου 2015, 01:59

    Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ήδη υποβληθέντα σχόλια, η διανομή βιβλίων και πάσο αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των καταταγέντων με κατατακτήριες φοιτητών. Η φοίτηση για δεύτερη φορά αποτελεί για αυτούς μία συνειδητή επιλογή στην οποία αποτελεί τροχοπέδη η μη χορήγηση των συγγραμμάτων και εν γένει των ευκολιών που απολαύουν οι λοιποί φοιτητές. Κατά αυτόν τον τρόπο ευνοείται η αποσπασματική γνώση σε βάρος της επιστημονικότητας. Ευχαριστώ.