• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 24 Ιουνίου 2015, 14:11

    Οι φοιτητές σαφώς δεν πρέπει να χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και δε θα ήθελα να επαναλάβω για λόγους συντομίας. Φυσικά είναι κατανοητή η οικονομική κατάσταση της χώρας, και γι'αυτό το λόγο θα ήθελα να προσθέσω. Αν το υπουργείο δε μπορεί να "σηκώσει" ούτε αυτό το ελάχιστο οικονομικό βάρος των φοιτητών, ή είναι προτιμότερο τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν αλλού το οποίο ξαναλέω είναι κατανοητό, θα μπορούσε να υπάρξει η κάλυψη των εξόδων τους από τους ίδιους τους φοιτητές, και γιατί όχι και κάτι παραπάνω προς όφελος της σχολής. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθεί κάθε επιχείρημα για το οικονομικό τους κόστος στο κράτος, και μάλιστα θα προκύψει και όφελος γι'αυτό και για τις πληγωμένες οικονομικά σχολές. Καταλαβαίνω ότι αυτό προσκρούει στην ιδέα της δωρεάν παιδείας, αλλά είναι σαφώς προτιμότερη επιλογή από αυτή της διαγραφής και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουν και οι ίδιοι φοιτητές, και η κυβέρνηση που δε θέλει διαγραφές, και ακόμα και οι υπέρμαχοι τους καθώς θα υπάρξει οικονομικό όφελος. Επίσης αφορά μόνο όσους περάσουν κάποιο χρονικό όριο φοίτησης και όχι όλους, η δωρεάν παιδεία ισχύει και δύνεται η δυνατότητα σε όλους να ωφεληθούν από αυτή.