• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ' | 24 Ιουνίου 2015, 14:26

    Το σχόλιο αφορά την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου 42... Θα πρέπει να απαλειφθεί η φράση "...και της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου ..." , γιατί η παράγραφος 12 του Ν 4314/2014 αναφέρεται στην ΥΠΑΣΥΔ της περιόδου 2014-2020, ενώ η ρύθμιση , που επιδιώκουμε αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των υποτροφιών από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013...