• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 24 Ιουνίου 2015, 14:55

    Η έλλειψη της αιτιολογικής έκθεσης μας επιτρέπει μόνο να εικάζουμε ότι η παρακάτω προϋπόθεση υφίσταται για να θεραπεύσει την απαίτηση του ΔΟΑΤΑΠ να ζητά την υπαρξη πρώτου πτυχίου σε ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο δεν υφίστατο/προσφέρετο στην Ελλάδα μέχρι το 1992: "Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι.." Προτείνω η προϋπόθεση αυτή να συγκεκριμενοποιηθεί ως προς το χρόνο (δεδομένου ότι το πρώτο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτούργησε τον Οκτώβριο του 1992 και το πτυχίο απαιτούσε 5ετή φοίτηση) και να οριστεί ως ορόσημο η τελευταία μέρα του ακαδημαϊκού έτους του 1996-1997, ήτοι η 31η Αυγούστου 1997.