• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθερία' | 24 Ιουνίου 2015, 16:39

    ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις. Ασαφής και επισφαλής ο ορισμός"απολυτήριες εξετάσεις". Να εξετάζεται ο όλος ο φάκελος των σπουδών και το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν αδιαβάθμητη μέχρι τη θεσμοθέτηση του ΑΕΙ Μουσικών σπουδών. Έχουν συμβεί μεγάλες αναταραχές με τους λεγόμενους Ωδειακούς που μπήκαν σαν ΠΕ στη Δημόσια Εκπαίδευση και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το πώς κατοχυρώνονται οι τίτλοι και δη οι μεταπτυχιακοί. Να εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που έκανε ο απόφοιτος,η παρουσία του κλπ για να υπάρξει δίκαιη και νόμιμη κρίση