• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ελλήνων Μουσουργών' | 26 Ιουνίου 2015, 09:01

    Διαβιβάζουμε τις προτάσεις μας σχετικά με τη Διαβάθμιση των Ωδειακών Τίτλων και τα Μουσικά Σχολεία: 1.Διαβάθμιση των Ωδειακών Τίτλων Τα ελεγμένα και αναγνωρισμένα διπλώματα των ωδείων από πολύ σοβαρές επιτροπές, θα μπορούσαν να θεωρούνται ως τίτλοι Ανώτατης εκπαίδευσης και να δίνουν τη δυνατότητα συνέχισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στα πανεπιστήμια. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού, του οποίου ήμουν πρόεδρος, είχε καταλήξει σε πολλά σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με την ανανέωση των προγραμμάτων και των έλεγχο των διπλωμάτων. Η διαβάθμιση των ωδειακών σπουδών προϋποθέτει ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων, το οποίο ενδεχομένως να προσέκρουε σε ποικίλες αντιδράσεις διαφόρων ομάδων εμπλεκομένων. Αντίθετα το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αμεσότερο τρόπο, προεδρικά διατάγματα π.χ. έτσι ώστε το αποτέλεσμα απλών μεταρρυθμίσεων να ισοδυναμεί με διαβάθμιση ή και να την παρακάμπτει. Η παρακάτω προτεινόμενη ρύθμιση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά στα νέα ωδειακά πτυχία και διπλώματα και το δεύτερο στους ήδη πτυχιούχους και διπλωματούχους αποφοίτους ωδείων. Α) Τα πτυχία και διπλώματα ωδείων διατηρούνται στη μορφή, υπό την οποία υφίστανται μέχρι σήμερα, αλλά θεσπίζεται Εθνικό Δίπλωμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ο απόφοιτος ενός ωδειακού κλάδου, είτε αποκτήσει πτυχίο, είτε δίπλωμα. Το Εθνικό Δίπλωμα θα απονέμεται στους επιτυχόντες πανελληνίων εξετάσεων (π.χ. στο πιάνο, το βιολί, τη σύνθεση κ.τ.λ.) ενώπιον επιτροπής προσωπικοτήτων, κατά το πρότυπο εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Η απόκτηση Εθνικού Διπλώματος θα δίνει, μεταξύ άλλων στους κατόχους του: - δικαίωμα εγγραφής χωρίς άλλες διαδικασίες, σε πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικά - συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ - επαγγελματικά δικαιώματα για τους διπλωματούχους των ωδείων, ανάλογα με των Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. - επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, ανάλογα με αυτών των Τ.Ε.Ι. Β) Οι απόφοιτοι των ωδείων, οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι ωδειακών πτυχίων ή διπλωμάτων, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση Εθνικού Διπλώματος. Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστεί, ενδεχομένως να καθοριστεί περιορισμένος αριθμός ετών, κατά τα οποία οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις για την απόκτηση του Εθνικού Διπλώματος. Τα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών, θα εισηγούνται ετησίως στο Υπουργείο Παιδείας το ποσοστό κατόχων Εθνικού Διπλώματος, που μπορούν να δεχτούν για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικά. 2. Μουσικά Σχολεία Έχουμε στον τόπο μας 45 Μουσικά Σχολεία, όταν η Πολωνία με τριπλάσιο πληθυσμό έχει μόνο 11 ! Εκτός μερικών εξαιρέσεων, και κυρίως των Μουσικών Σχολείων, που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα, σε κανένα από τα σχολεία δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθητών βάσει των μουσικών προσόντων τους. Στο εξωτερικό η επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση τα μουσικά τους προσόντα, με αποτέλεσμα να επιλέγονται μόνο τα ταλαντούχα παιδιά. Ακόμη, τα παιδιά αυτά «προστατεύονται» από το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορούν σε περίπτωση μουσικών εμφανίσεών τους ή εξετάσεων να απαλλάσσονται από μερικά μαθήματα των γενικών σπουδών. Το όλο θέμα των μουσικών σχολείων χρειάζεται αξιολόγηση και αναθεώρηση για να προσφέρει ουσιαστική μουσική παιδεία στους μαθητές. Δε μπορεί για παράδειγμα, να υπάρχουν 3 υποχρεωτικά όργανα! Εκτός μερικών εξαιρέσεων το επίπεδο των μουσικών σχολείων είναι «λαϊκό» και μόνο. Ο Πρόεδρος της ΕΕΜ, Θόδωρος Αντωνίου Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΜ, Ιάκωβος Κονιτόπουλος