• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.' | 26 Ιουνίου 2015, 11:01

    Παρ.2. Εδώ δεν θα πρέπει να αποκλείονται, τουναντίον να προβλέπονται θέσεις για εκλεγμένα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων Εργαζομένων, Σωματείων και Ομοσπονδιών των διαφόρων Ερευνητικών Φορέων της κάθε περιφέρειας. Το ερευνητικό, τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να έχει λόγο και εκπροσώπηση στα ΠΣΕΚ.