• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Μαχιάς' | 26 Ιουνίου 2015, 15:22

    Τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην Ελληνική νομοθεσία για την έρευνα: Η θεσμική κατοχύρωση της ιδιαιτερότητάς της. Κάθε θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει την ιδιαιτερότητα της έρευνας ως ξεχωριστού αντικειμένου. Η οικονομική κρίση, και όχι μόνο, ανέδειξε πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια τα Ερευνητικά Κέντρα, ιδιαίτερα τα ΝΠΙΔ έχουν αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες περιπέτειες εντασσόμενα από λάθος και άγνοια άλλοτε με τις ΔΕΚΟ, άλλοτε με τις ΜΚΟ, αλλά και πρόσφατα με τις γενικές ρυθμίσεις για την απουσία "εκτός έδρας". Ελπίζω να είναι κοινός τόπος ότι θα πρέπει να μπει ένα θεσμικό τέλος σε όλα αυτά. Είναι αναγκαία μια διατύπωση που θα αναγνωρίζει και θα περιγράφει την ιδιαιτερότητα της έρευνας, αλλά και μιά θεσμική ρύθμιση που θα κατωχυρώνει και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εκτέλεσή της, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση των πολύ-επίπεδων προβλημάτων της, σύμφωνα και με τα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση: Να προστεθεί το ακόλουθο: "Από την ψήφιση του παρόντος τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ δεν θα υπάγονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις άλλου υπουργείου, εκτός αν αναφέρονται ρητά." Θανάσης Μαχιάς Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ