• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:30

    Κακώς καταργούνται οι διατάξεις των νόμων που αφορούν στη διαγραφή φοιτητών: ένα ακαδημαϊκό σύστημα πρέπει να έχει και αυτή τη δυνατότητα, με όλες τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις για εργαζόμενους, γονείς, οικονομικά αδύναμους κλπ. Αν κάποιος γνωρίζει εξ αρχής ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να διαγραφεί, ακόμα και αν δεν προσέρχεται στα μαθήματα ή στις εξετάσεις, έχει ένα ισχυρό αντικίνητρο να μην το κάνει.