• Σχόλιο του χρήστη 'Μάριος Σερέτης' | 28 Ιουνίου 2015, 09:55

    Η δυνατότητα εξέλιξης των συμβάσεων έργου υπηρετούντων σε Ερευνητικά Κέντρα για μεγάλο διάστημα σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αποτέλεσε αποκατάσταση μιας αδικίας εναντίον εργαζομένων. Η μετατροπή τους όμως για τους διδάκτορες εργαζόμενους σε θέσεις Ερευνητών/ΕΛΕ με κλειστές διαδικασίες έφερε την αξιολόγηση της Έρευνας δεκαετίες πίσω. Αδίκησε κάποιους από τους εσωτερικά κρινόμενους που ήταν πραγματικά αξιόλογοι ερευνητές, ενώ ταυτόχρονα άφησε έξω από την έρευνα στην Ελλάδα, αφού είτε έφυγαν στο Εξωτερικό είτε από τον χώρο της Έρευνας, αξιόλογους Ερευνητές. Υπήρχαν περιπτώσεις που έφυγαν έμπειροι Ερευνητές και με τις εσωτερικές διαδικασίες έγιναν ερευνητές αυτοί τους οποίους οι έμπειροι καθοδηγούσαν σαν υποψηφιους διδάκτορες. Η για μια ακόμα φορά εφαρμογή αυτού του μέτρου με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που θα φουσκώσει τον προϋπολογισμό των Ερευνητικών Κέντρων ώστε δεν θα επιτρέψει να γίνουν ανοικτές προκηρύξεις πάει την αξιοκρατία στην Έρευνα στη Ελλάδα ακόμα πιο πίσω στο επίπεδο τριτοκοσμικών κρατών. Η τροπολογία αυτή της παραγράφου 8 του άρθρου 42 πρέπει να καταργηθεί. Η Πολιτεία έχει ευθύνη απέναντι σ' όλους τους αξιόλογους Ερευνητές που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν η που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά αλλά με την ανασφάλεια των συμβάσεων έργου και δεν έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν αξιοκρατικά θέση στην Έρευνα. Πρέπει να κάνει ανοιχτές προκηρύξεις ώστε και οι υπάρχοντες ΙΔΑΧ εκ του ασφαλούς (αφού ήδη έχουν δουλειά) αλλά και άλλοι αξιόλογοι Επιστήμονες να μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Έρευνα. Η δυνατότητα εξέλιξης των συμβάσεων έργου υπηρετούντων σε Ερευνητικά Κέντρα σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αποτέλεσε αποκατάσταση μιας αδικίας εναντίον εργαζομένων. Η μετατροπή τους όμως για τους διδάκτορες εργαζόμενους σε θέσεις Ερευνητών/ΕΛΕ με κλειστές διαδικασίες έφερε την αξιολόγηση της Έρευνας δεκαετίες πίσω. Αδίκησε κάποιους από τους εσωτερικά κρινόμενους που ήταν πραγματικά αξιόλογοι ερευνητές, ενώ ταυτόχρονα άφησε έξω από την έρευνα στην Ελλάδα αφού είτε έφυγαν στο Εξωτερικό, είτε από τον χώρο της Έρευνας αξιόλογοι Ερευνητές. Υπήρχαν περιπτώσεις που έφυγαν Ερευνητές και με τις εσωτερικές διαδικασίες έγιναν ερευνητές αυτοί τους οποίους καθοδηγούσαν. Η για μια ακόμα φορά εφαρμογή αυτού του μέτρου με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που θα φουσκώσει τον προϋπολογισμό των κέντρων ώστε δεν θα επιτρέψει να γίνουν ανοικτές προκηρύξεις πάει την αξιοκρατία στην Έρευνα στη Ελλάδα ακόμα πιο πίσω στο επίπεδο τριτοκοσμικών κρατών. Η τροπολογία αυτή της παραγράφου 8 του άρθρου 42 πρέπει να καταργηθεί. Η Πολιτεία έχει ευθύνη απέναντι σ' όλους τους αξιόλογους Ερευνητές που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν η που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά αλλά με την ανασφάλεια των συμβάσεων έργου και δεν έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν αξιοκρατικά θέση στην Έρευνα. Πρέπει να κάνει ανοιχτές προκηρύξεις ώστε και οι υπάρχοντες ΙΔΑΧ εκ του ασφαλούς (αφού ήδη έχουν δουλειά) αλλά και άλλοι αξιόλογοι Επιστήμονες να μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Έρευνα. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο Σύνταγμα να μιλά για Επιστροφή των νέων Ερευνητών από το Εξωτερικό. Τροπολογίες σαν την προτεινόμενη με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας σίγουρα δεν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση.