• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 29 Ιουνίου 2015, 01:53

    Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζεται μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και γενικότερα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών χωρίς την κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αναγνωρίζεται διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και γενικότερα διδακτορικό δίπλωμα και χωρίς την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όχι όμως και χωρίς την κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι..