• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 29 Ιουνίου 2015, 02:05

    Να καταργηθεί από την παρ.10 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011(Ά 195) η φράση:<>,ώστε με σαφήνεια να καταργηθεί η δυνατότητα καθορισμού μεγίστου αριθμού επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. Επίσης η μη συνεχόμενη εγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή σε 1 ή 2 ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών να μη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του, αλλά την αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.