• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Λ.' | 29 Ιουνίου 2015, 07:44

    To άρθρο θα απαλείψει μία από τις χειρότερες στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο πρακτικές: διακεκριμένοι Έλληνες, καθηγητές μουσικής σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής, στερούνται έως σήμερα τη δυνατότητα να διδάξουν εντός της χώρας τους. Γιατί τόσο ελάχιστη μέριμνα για τους Έλληνες φοιτητές; Να ψηφιστεί άμεσα.