• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 18 Δεκεμβρίου 2015, 10:14

    Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η έννοια της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία δεν αναφέρεται μόνο σε υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες και σε αγαθά. Ως εκ τούτου, η προσβασιμότητα, ως δείκτης ποιότητας στη διά βίου μάθηση, δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο σε εκπαιδευτικές δομές αλλά και στο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε πέραν του δείκτη με α/α 42 «Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους φορείς παροχής ΔΒΜ», που ορθώς περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη, να συμπεριληφθούν οι ακόλουθοι δείκτες: Δείκτης: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού σε ΑμεΑ Τρόπος υπολογισμού: Αριθμός προγραμμάτων που δημιούργησαν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό Τύπος: Ποσοτικός Αφορά: Φορείς Παροχής Δείκτης: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ΑμεΑ Τρόπος υπολογισμού: Αριθμός προγραμμάτων που διασφαλίζουν προσβασιμότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. διερμηνέας νοητικής γλώσσας, προσβάσιμος εκπαιδευτικός εξοπλισμός) Τύπος: Ποσοτικός Αφορά: Φορείς Παροχής Με εκτίμηση Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία