• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Κουτσούκος' | 11 Ιανουαρίου 2016, 19:43

    Πρέπει να γίνουν στον νόμο διευκρινήσεις ορισμένων όρων. Τα Πανεπιστημιακά κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψιν στην Β/θμια Εκπαίδευση, για να επιπλέουν οι «φελλοί» και να διευκολύνονται οι δήθεν συνδικαλιστές στο αλληλο-μοίρασμα των θέσεων κλπ… Οι Διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, που είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν λαμβάνουν μονάδες για την διδασκαλία τους σε Πανεπιστήμια με το Π.Δ. 407. Προτείνουμε ότι για την ανύψωση του επιπέδου των Διευθυντών, να βαθμολογείται με ένα (1) μόριο ανά εξάμηνο η προϋπηρεσία στις κρίσεις διευθυντών, Προϊσταμένων Σχολικών Συμβούλων και των Εκπαιδευτικών, η διδασκαλία σε ΑΕ και ΤΕΙ. Οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με Πράξη Πρύτανη με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Η διάρκεια της συμβάσεώς τους καθορίζεται μέχρις ενός πανεπιστημιακού έτους και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος προσλήψεως δεν δύναται να υπερβεί τα τρία πανεπιστημιακά έτη. Οι ανωτέρω έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην βαθμίδα (του ΔΕΠ) με την οποία έχουν εξομειωθεί μισθολογικά, βάσει των προσόντων τους. Μια άλλη κατηγορία είναι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ούτε αυτών η προϋπηρεσία λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, για την καριέρα τους στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προτείνουμε την μοριοδότηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με μισό μόριο (0,5) σε κρίσεις Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων κλπ. Πρέπει να διαχωρίζεται η διδασκαλία σε ΑΕΙ με το Π.Δ. 407 και αυτώn tων των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και εμφανίζουν βεβαίωση ότι «του ανατέθηκαν του αποσπασμένου από το σχολείο σετ Πανεπιστήμιο καθήκοντα Π.Δ. 407. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί μόνο ο διδάσκων με το Π.Δ. 407 είναι αυτός που έχει το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο σχεδίασης και περάτωσης του μαθήματος ή διεκπεραίωσης μιας έρευνας. Αντίθετα ο “αποσπασμένος εκπαιδευτικός που του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος Π.Δ. 407, απλά λειτουργεί ως βοηθός του Διδάσκοντα με το Π.Δ. 407 ή του κύριου ερευνητή ή του Καθηγητή αλλά με απουσία αυτών απλά διδάσκει το μάθημά τους ή το μάθημα του Καθηγητή. Με άλλα λόγια ο Διδάσκων με το Π.Δ. 407 είναι ανώτερος του αποσπασμένου εκπαιδευτικού που του ανατέθηκαν καθήκοντα Π.Δ. 407 αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Υπάρχει και η περίπτωση ένας αποσπασμένος σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ να υπογράψει σύμβαση έργου και ως Π.Δ. 407. Τότε ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω και συνολικά πρέπει να μοριοδοτείται κατά την γνώμη πολλών ,ε ένα μόριο για διδάσκων ως Π.Δ.407 και με μισό μόριο ως αποσπασμένος σε ΑΕΙ και ΤΕΙ..