• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελια Σοφουλη' | 14 Ιανουαρίου 2016, 11:28

    Ο αριθμός 11 από τους οποίους οι 6 είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές εποπτευομένων κέντρων αλλά και η υποχρέωση για μεταπτυχιακό δίπλωμα από τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, θα δημιουργήσει προβλήματα σε περιφέρειες όπως πχ του Ν Αιγαίου στις οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν άτομα με αυτές τις προδιαγραφές. Προτείνεται να υπάρξει η διατύπωση "έως 11 άτομα" και να διατηρηθεί η αναλογία μεταξύ εκπρόσωπων ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. Επιπλέον, να μην είναι υποχρεωτικό στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Αυτό μπορεί να ληφθεί θετικά υπόψη, αν υπάρχει, κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.