• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Καρατζίδης' | 15 Ιανουαρίου 2016, 20:51

    Δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστια κενά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ήθελα να θίξω το θέμα δυνατότητας μετάταξής από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια αφού υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να μεταταχθούν εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας με τα απαιτούμενα προσόντα (διδακτορικό δίπλωμα) προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Θα παρακαλούσα να εξετάσετε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό αφού δεν πρόκειται για πρόσληψη, κάτι το οποίο θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά για μετάταξη. Δαπάνωνται ήδη κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών στα Τμήματα (πρόσληψη με βάση το ΠΔ 407) και πιστεύω ότι οι αντίστοιχες μετατάξεις σε τμήματα, όπου υπάρχουν ανάγκες, θα έδινε την λύση σε τέτοια μεγάλα προβλήματα. Εξάλλου την περασμένη χρονιά προκηρύχθηκαν και καλύφθηκαν θέσεις διδασκόντων 407 από δημόσιους υπαλλήλους με τα σχετικά προσόντα.