• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Αναστασιάδης' | 16 Ιανουαρίου 2016, 20:27

    Άρθρο 26, παρ. 4 του νομοσχεδίου: Η προθεσμία έως 31-07-2016 για τις κρίσεις όλων των ΕΛΕ και ΙΔΑΧ που έχουν κάνει αιτήσεις για κρίση σε βαθμίδα Ερευνητή και όλων των ΙΔΑΧ που έχουν κάνει αιτήσεις για κρίση σε βαθμίδα Ερευνητή ή ΕΛΕ είναι ασφυκτική μιας και ακόμη δεν έχει περάσει ο Νόμος. Προτείνεται να αλλάξει η ημερομηνία σε 31-12-2016.