• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Μαχιάς' | 17 Ιανουαρίου 2016, 12:52

    Συμφωνώντας με την θέση της ΕΕΕ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χάραξη μιας 7 ετούς πολιτικής δεν είναι δυνατόν να είναι (κατ’ ουσία) στην αρμοδιότητα ενός υπουργού (ή ΓΓΕΤ) που έχει μέχρι σήμερα χρόνο παραμονής στην θέση του 1-1.5 χρόνο. Ούτε είναι δυνατόν η εθνική στρατηγική για την χώρα να χαράσσετε από ένα μόνο κόμμα. Οι διαδικασίες της Βουλής είτε για την ψήφιση είτε για την μεταβολή του είναι εκ των "ουκ άνευ".