• Σχόλιο του χρήστη 'Ιάκωβος Βασάλος' | 17 Ιανουαρίου 2016, 14:57

    ‘Αρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου προστίθεται ως εδάφιο ε στην παράγραφο 4 το εδάφιο ε ως εξής: ε) Ο έλεγχος των πράξεων των μελών του Δ.Σ. και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί από to Δ.Σ. αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου.