• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 19:48

    Όπως έχει προαναφερθεί σε σχόλιο στο Άρθρο 7 του παρόντος, το νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν άμεσα ρυθμίσεις που θα προωθούν τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, μεταξύ των οποίων και η αναβάθμιση του ΕΣΕΚ (ή ΕΣΕΤ), με την ανάθεση σε αυτότων αρμοδιοτήτων πέραν των συμβουλευτικών, την ψήφιση των μελών του από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τη θεσμοθέτηση «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας», στο οποίο θα υπαχθεί το ΕΣΕΚ, λειτουργώντας πλέον σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συμβούλια εκπαίδευσης περιλαμβάνει το θεσμοθετημένο (και προς το παρόν ανενεργό) ΕΣΥΠ. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών