• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 21:48

    Η επαναφορά στο παρόν σ/ν του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) του Ν. 1514/1985 και η ταυτόχρονη κατάργηση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ν. 4310/2014, συνιστά οπισθοδρόμηση στον εκδημοκρατισμό της διοίκησης των ΕΚ. Να επανέλθει το ΕΣΙ, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΕΕ, η οποία βρίσκεται στο http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf), διασφαλίζοντας την κατ'ελάχιστον συνεισφορά των Ερευνητών στη διοίκηση του Ινστιτούτου τους. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών