• Σχόλιο του χρήστη 'Μάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 01:50

    Για το παρόν σχέδιο Νόμου με εκφράζουν οι θέσεις και οι προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Ειδικότερα όμως θα ήθελα να επισημάνω τα εξης: Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι "Τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση οργάνων, επί τα βελτίω όσον αφορά με σκοπό την αποφυγή υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και ελέγχου (π.χ. ΠΣΕΚ, Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Ινστιτούτων, διαφανείς διαδικασίες, ξεκάθαροι ορισμοί)». Δεν κατανοώ πως η κατάργηση των Επιστημονικών Συμβουλίων του Ινστιτούτου τα οποία προέβλεπε ο 4310 και η επαναφορά των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων τα οποία είχαν πρωτο-ιδρυθεί με βάση τον Νόμο 1514 το 1985, τονώνει τη «δημοκρατική συμμετοχή και έλεγχο», όταν είναι σαφές ότι απλώς γνωμοδοτούν στον Διευθυντή ο οποίος αν δεν συμφωνεί με την γνωμοδότηση, απλώς δεν την παίρνει υπόψιν του!!! ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, π.χ., ΑΦΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΕΣΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 4310 ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ (σύμφωνα με την πρότασης της ΕΕΕ). Επιπρόσθετα, ένα σχόλιο που σχετίζεται επίσης με τη «δημοκρατική συμμετοχή» στο παρόν σχέδιο Νόμου: Στο άρθρο 13 παράγραφος 16 του παρόντος σ/ν προβλέπεται ο διορισμός από τον Αν.Υπουργό ενός «επιπλέον μέλους» στο ΔΣ Ερευνητικού Κέντρου το οποίο έχει μόνο ένα Ινστιτούτο. Το ΕΚΚΕ είναι μια τέτοια περίπτωση και τα τρία τελευταία χρόνια ο Σύλλογος του προσωπικού έχει επανειλημμένα ζητήσει ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ στο μοναδικό του Ινστιτούτο, ώστε ο Πρόεδρος του Κέντρου να μην χρειάζεται να εκτελεί και χρέη Διευθυντή, αλλά και το ΔΣ του Κέντρου να έχει ένα ακόμη ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ μέλος που θα συμμετέχει πλήρως και συνεχώς στην ερευνητική διαδικασία του Κέντρου/Ινστιτούτου και έτσι θα έχει γνώση των θεμάτων του Κέντρου που έρχονται προς ψήφιση στο ΔΣ του. Αυτό διότι, εφόσον το «επιπλέον μέλος» του ΔΣ δεν προέρχεται αποκλειστικά από τους Ερευνητές του ίδιου Κέντρου, αλλά είναι ένα μέλος ΔΕΠ που κατά πάσα πιθανότητα θα επισκέπτεται το ΕΚΚΕ 1 φορά το μήνα για τη συνεδρίαση του ΔΣ, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα προκαλέσει πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα τυχόν επιδιώκει να λύσει....