• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 08:57

    Τα κριτήρια αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων είναι φτωχά και πρέπει να εμπλουτιστούν. Οι μόνοι φορείς που αξιολογούνται, σύμφωνα με τον ν.4310/2014 και τις τροπολογίες, είναι τα Ερευνητικά Κέντρα ενώ απουσιάζει η αξιολόγηση όλων των υπολοίπων φορέων που έχουν ερευνητικές δραστηριότητες για τις οποίες λαμβάνουν Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση ή αξιοποιούν άλλα ευεργετήματα του νόμου (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός από ΑΕΙ και ΤΕΙ που έτσι κι αλλιώς αξιολογούνται, Ιδιωτικός Τομέας) συμπεριλαμβανομένης και της ΓΓΕΤ.