• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 10:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Μετά από συνεχείς παλινωδίες, που έχουν κρατήσει σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), καταθέτει εκ νέου για διαβούλευση τροπολογίες στον ν. 4310/2014. Σημειωτέον, ότι η ερευνητική κοινότητα είχε έντονα αντιδράσει στην ψήφιση του νόμου αυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε καταψηφίσει και, επιπροσθέτως, είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα τον καταργήσει. Η επιλογή κατάθεσης επιλεκτικών τροπολογιών σε άρθρα του νόμου 4310/2014 έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της «φιλοσοφίας» του, αλλά και τη μη επίλυση ή αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων του εθνικού ερευνητικού συστήματος, που επί σειρά ετών η ερευνητική κοινότητα έχει επισημάνει και επεξεργαστεί και για τα οποία έχει δημόσια καταθέσει τις θέσεις της. Έτσι δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που να προωθούν αποφασιστικά τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και Ινστιτούτων, να θέτουν τις βάσεις για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, να αντιμετωπίζουν την πολυδιάσπαση του ερευνητικού ιστού, αλλά και τη συνεχιζόμενη διαρροή υψηλής εξειδίκευσης ερευνητών στο εξωτερικό, να θεσμοθετούν ένα σαφή μηχανισμό χάραξης εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, κ.α. Επιπλέον, παρ’ όλη την επί ένα χρόνο ενασχόληση με τις τις τροπολογίες του ν. 4310/2014, τη δημοσιοποίηση μέχρι σήμερα πολλών εκδοχών του νομοσχεδίου, το οποίο μάλιστα είχε και πάλι τεθεί σε διαβούλευση από τις 18 ως 29 Ιουνίου 2015, το παρόν παρόμοιο, υπό διαβούλευση, νομοσχέδιο, άκρως υπουργοκεντρικό στη σύλληψή του, όχι μόνο δεν έχει λάβει υπ’ όψη του τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, αλλά διακρίνεται από ασάφειες και ανακολουθίες (που ελλείψει εσωτερικών κανονισμών θα δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργίας στα ΕΚ), λάθη και εξόφθαλμα χαριστικές ρυθμίσεις.