• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 10:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση νέων ερευνητικών φορέων για την απορρόφηση των κονδυλίων στα πλαίσια της υλοποίησης του “smart specialization”, αλλά και πιθανή σπατάλη αυτών των κονδυλίων, προτείνεται να προβλεφθεί η σύμπραξη και οριζόντια δικτύωση των μεγάλων υπαρχόντων ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.