• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Κάσσης (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ)' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σαν γενικό σχόλιο, αυτό που θα περίμενε κάποιος από το νομοσχέδιο είναι ρυθμίσεις για ένα από τα κυριότερα ίσως προβλήματα στην έρευνα. Το γεγονός ότι η έρευνα λειτουργεί στηριζόμενη σε προγράμματα (είτε Ελληνικά είτε Ευρωπαϊκά) και όχι σε σταθερή χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια αυτής. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει ως συνέπεια το ίδιο το αντικείμενο της έρευνας να καθορίζεται πολλές φορές από τα διαθέσιμα προγράμματα, να υποχρηματοδοτείται η βασική έρευνα, ενώ ταυτόχρονα έχει άμεση αντανάκλαση και στις εργασιακές σχέσεις με τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Παρατηρείται μια διαρκής ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους να δουλεύουν με συμβάσεις έργου, τίτλους κτίσης ή με υποτροφίες (χωρίς δηλαδή συνταξιοδοτική κάλυψη και αρκετά άλλα εργασιακά δικαιώματα).