• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θέμα: Θέσεις του ΣΕΕΚΕΤΑ επί του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ) θεωρεί ότι το γενικό πνεύμα των προτεινόμενων τροπολογιών αναφορικά με τον Ν4310/2014 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αρκετές από αυτές πράγματι συνεισφέρουν στη διόρθωση αντιφάσεων και την απάλειψη βασικών ελλείψεων του προαναφερθέντος Nόμου. Επίσης, κρίνει θετικά το γεγονός ότι κάποιες από τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί τον Ιούνιο 2015 στην διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τόσο από την πλευρά της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ), όσο και από την πλευρά του ΣΕΕΚΕΤΑ υιοθετήθηκαν εν όλω ή εν μέρει. Βεβαίως, θεωρούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης και για τον λόγο αυτό συντασσόμαστε πλήρως με τις κατατεθειμένες θέσεις της ΠΟΣΕΕΙΙΔ στην παρούσα διαβούλευση, στην διαμόρφωση των οποίων ο ΣΕΕΚΕΤΑ συμμετείχε ενεργά.