• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Λαμπράκη' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:33
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι στο εποχιακό αίτημα της «φθηνής» κάλυψης των κενών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, απορρίπτονται οι εκατοντάδες μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι διαθέτοντας όχι μόνο τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα για να καλύψουν τα τεράστια κενά στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένου ότι πολλά ερευνητικά προγράμματα (τα οποία μάλιστα είχαν υποστεί οριζόντιες περικοπές της τάξης του 10% πέρσυ) λήξανε στο τέλος του χρόνου, ενώ παράλληλα δεν έχουν προκηρυχτεί νέα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την αξιοποίησή τους. Μία αξιοποίηση η οποία θα ωφελήσει τόσο τον ερευνητικό όσο και τον πανεπιστημιακό χώρο αφού εκπληρώνεται η μεταφορά ερευνητικής γνώσης στα Πανεπιστήμια και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να εργαστούν εδώ κι όχι να μεταναστέψουν στο εξωτερικό.