• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:59

    Οι Φωτογραφικές διατάξεις θα πρέπει να είναι σαφής για να αποφεύγονται η παρερμηνείες, αλλιώς δεν θα πρέπει να μπαίνουν καθόλου.