• Σχόλιο του χρήστη 'Τηλέμαχος Αρμόδιος' | 11 Ιουλίου 2016, 12:21

    Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Στην παρ. 5 (του άρθρ. 11) ορίζεται ότι "οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες ..αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής". Εδώ θα έπρεπε να προστεθεί και κάποια έκφραση του τύπου "με τους οποίους εξομοιώνονται μοριοδοτικά κατά τις κρίσεις για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης". Εμπράκτως οι συντονιστές εκπαίδευσης εκτελούν καθήκοντα περιφερειακων διευθυντών εκπαίδευσης, διότι έχουν στην εποπτεία τους σχολεία και Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Επιλέγονται με αυστηρές διαδικασίες από συμβούλια επιλογής στα οποία μετέχουν στελέχη από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και αφού καταρτιστούν πίνακες με βάση αξιόλογα προσόντα. Η ανωτέρω προσθήκη και στην αναλογική εφαρμογή του νόμου 4354/2015 άρθρο 19 θα ωφελήσει και στην ενίσχυση του δημόσιου τομέα με αξιόλογα στελέχη θα οδηγήσει.