• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγάκης . Π.' | 7 Μαρτίου 2010, 20:58

    Ο φορέας θα πρέπει να είναι κατά αρχάς ανεξάρτητος .Τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι , κατά την άποψη μου, οι εξής : α)Φορείς που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό β)Φορείς επαγγελματικών οργανώσεων ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ. γ)Φορείς που σχετίζονται με επιστημονικές οργανώσεις δ) Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ε) Εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας Τέλος φορείς επαγγελματικών ενώσεων, που θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο όταν αναφέρονται ως προς τις προτάσεις για τα επαγγελματικά προσόντα των μελών τους. Θα πρέπει επίσης και ο λόγος του υπουργείου Παιδείας να είναι ακόμα πιο σημαντικός με δικαίωμα βέτου στα επαγγελματικά προσόντα.