• Σχόλιο του χρήστη 'sotiris' | 8 Μαρτίου 2010, 09:24

    Τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία νομίζω αυτή τη στιγμή την έχει το ΑΣΕΠ όσον αφορά τα τυπικά προσόντα. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσετε. Αλλά επειδή το ΕΘΠΠ δεν είναι απλώς τι σπούδασε καποιος αλλά τι ξέρει και τι μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη, θα χρειαστεί η συμμετοχή και του επαγγελματικού κόσμου. Άλλωστε το ΕΘΠΠ που πάτε να εισάγετε, είναι απλώς μια συστηματοποιημένη καταγραφή αυτού που οι ιδιώτες επαγγελματίες ανά τον κόσμο έκαναν εδώ και πολλά χρόνια μέσω συνεντεύξεων πριν προσλάβουν εργαζόμενους: μάθαιναν τι ξέρουν και τι μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη οι συνεντευξιαζόμενοι υποψήφιοι.