• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα' | 9 Μαρτίου 2010, 12:40

    Δεν θα αναφερθώ στα γενικά χαρακτηριστικά του φορέα αλλά ειδικά στα χαρακτηριστικά των ατόμων που θα απαρτίζουν τον συγκεκριμένο φορέα κι αυτά συνοπτικά θα αναφέρω παρακάτω: 1)να κατέχουν διακεκριμένες σπουδές σε θέματα εκπαίδευσης 2)να κατέχουν εξέχουσα επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης όχι μόνο στον δημόσιο τομέα αλλά υποχρεωτικά και στον ιδιωτικό τομεα 3)η επαγγελματική τους εμπειρία τους εμπειρία να έχει αποκτηθεί όχι μόνο σε ελληνικό έδαφος αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι άρτια ενημερωμένος και καταρτισμένος σε εκπαιδευτικά θέματα, να κατέχει επαγγελματική εμπειρία υποχρεωτικά και στον ιδιωτικό τομέα γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να προσφέρει μία πλήρως δομημένη και ολοκληρωμένη άποψη έχοντας γνώση του τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και τέλος μόνον εφ'όσον διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό θα έιναι σε θέση να προσφέρει (real-time) προτάσεις και γνώσεις εναλλακτικών μεθόδων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ώστε να εξευρεθούν καινοτόμες λύσεις. Ευχαριστώ.