• Σχόλιο του χρήστη 'Aπόστολος Χατζηδήμου' | 10 Μαρτίου 2010, 13:31

    Το θέμα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να υπάρξει κατ αρχάς η δημιουργία μίας λίστα προσόντων. Αν αυτό νομίζει κάποιος ότι απλή καταγραφή, απλά κάνει λάθος. Και ποιό θα είναι το κριτήριο εισόδου στη λίστα; Η πιστοποιημένη γνώση; Η αποδεικτικά αξιολογημένη τεχνογνωσία/δεξιότητα; Η δήλωση κατοχής της δεξιότητας; Υπάρχουν δεξιότητες και προσόντα που σίγουρα δεν μπορούν να μπουν όλα μαζί σε ένα τσουβάλι. Βασική κατ εμέ προτεραιότητα είναι να χαραχτεί μία στρατξγική δημιουργίας προσόντων. Δηλαδή το κράτος θέτει τους στόχους της ανάπτυξης και με βάση αυτούς τους στόχους (πχ πράσινη ανάπτυξη, κοινωνία της πληροφορίας & της γνώσης, σύγχρονη διακυβέρνηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προώθηση & ανάπτυξη έρευνας) να δημιουργηθεί μία λίστα η οποία θα "παντρεύεται" με δεδομένου συντελεστές πολλαπλασιασμού για να αποδίδει -ίσως- την πραγματική εικόνα του τί προσόντα επιθυμούμε για το μέλλον. Οι κίνδυνοι του αποπροσανατολισμού πολλοί. Ειδικά με την μορφή που το κράτος λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Το προσοντολόγιο δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Θα πρέπει να έχει γενική εφαρμογή..αλλά.. και ΑΠΟΔΟΧΗ. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει διαβάθμιση της γνώσης από την αρχή και στη συνέχεια δεύτερη διαβάθμιση -κατώτερη- των επιμέρους δεξιοτήτων που όμως θα πρέπει πρώτα να πιστοποιείται. Και εκεί είναι που απαιτέιται έρευνα και μελέτη για πλήρη αποδοχή.