• Σχόλιο του χρήστη 'Λαμπρινή' | 10 Απριλίου 2010, 09:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  2

    Τι νόημα έχει που συμφωνούμε, όταν ακόμα και σήμερα, με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, "δίνονται πτυχία" σε δικαστικούς υπαλλήλους, αποφοίτους Λυκείων και ΤΕΙ, στηρίζοντας το σκεπτικό τους σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας "στα 14 χρόνια υπηρεσίας οι δικαστικοί υπάλληλοι εντάσσονται στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης"; Έτσι διορίζεται κάποιος στη Γραμματεία Δικαστηρίων με μόρια της κατηγορίας ΥΕ σαν πολύτεκνος κ.λ.π. και στη συνέχεια καταλήγει ΠΕ με απολυτήριο Λυκείου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!