• Σχόλιο του χρήστη 'Theodoros Theodorou' | 13 Απριλίου 2010, 20:59

    Και βέβαια Ναί, Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούνται και επιμέρους προσόντα (π.χ. με τη βοήθεια συστήματος πιστωτικών μονάδων) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων; Η μεγαλύτερη δυσκολία που διακρίνω σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η εξής: Όταν κάποιοι παλαιοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. σε σχέση με τους Νέους αποφοίτους των ιδίων Σχολών και μη που έχουν διαφορετική σε Ποσότητα αριθμού E.C.T.S. λόγω των χρόνων σπουδών παλαιότερα σε σχέση με το τώρα.