• Σχόλιο του χρήστη 'Theodorou Theodoros' | 14 Απριλίου 2010, 14:16

    Δεν μίλησε κανείς για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια αν έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν τριετή, ή αν ήταν τετραετή, άρα είναι αναλήθεια όταν υπονοείς κάτι το οποίο δεν ειπώθηκε. Και έχει πάρα πολύ καιρό που έγιναν τριετή και όχι πολύ πρόσφατα (Αυτό με τα 3ετή το έγραψα γιατί πράγματι συμβαίνει και δεν εννοούσα μόνο τα Ιταλικά). Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Εγώ πάλι δεν συμφωνώ καθόλου με τον Κύριο Απόστολο, στο ότι δηλαδή, οι Απόφοιτοι εξ Ιταλίας είναι Τουρίστες, αυτό θα το κρίνει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η Κυβέρνηση και όχι εμείς. Επίσης όσον αφορά τα Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. τα χρόνια σπουδών τους χωρίς τις απεργίες ήταν 3 και 3,5 αντίστοιχα, το επίπεδό τους ήταν πολύ καλό και τα Πτυχία αυτών έχουν Ισοτιμηθεί με 3ετή BSc, οι περισσότεροι από τους αποφοίτους αυτούς έχουν καταξιωθεί στην αγορά αποδεδειγμένα. Τώρα όσον αφορά τους Καθηγητές των Τ.Ε.Ι. σας παραθέτω το επόμενο web-link για ενημέρωση: http://www.ypepth.gr/el_ec_pagesss244.htm Φυσικά, όλοι αυτοί περνάνε και περάσανε από κριτικές επιτροπές και από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για να πάρουν κάποια θέση Καθηγητού. Σαφώς και το Πτυχίο πρέπει να δίνει Επαγγελματικά Δικαιώματα διότι διαφορετικά διαλύετε η έννοια και η χορήγηση αυτού και των Σπουδών. Για αυτόν τον σκοπό Υπάρχουν οι εξετάσεις μέσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Ορκωμοσία στο τέλος γιατί κρίνεσαι απόλυτα Ικανός να εξασκήσεις το συγκεκριμένο επάγγελμα και επιστήμη που έχεις σπουδάσει. Οι καλοί επιστήμονες θα προχωρήσουν στην επιστήμη τους και στο επάγγελμά τους, οι κακοί απλά θα τους αποβάλει η αγορά. Θα πρέπει αρχικά να δίνεται μεγάλο εύρος Επαγγελματικών Δικαιωμάτων(Incorporated Engineers) για όλους τους Μηχανικούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων-Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και στην συνέχεια με κάποια χρόνια εμπειρία π.χ. 3-5 Χρόνια να δίνονται Πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα(Chartered Engineers) αναλόγως των ειδικοτήτων, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος και βάση το τι αποκτούν οι Ισότιμοι και Αντίστοιχοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως γίνετε σε όλη την Ευρώπη. Επίσης τα Τ.Ε.Ι. δεν είναι επαγγελματικές σχολές αλλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Εξετάσεις αρκετές έχουμε δώσει όλοι οι Πτυχιούχοι και Διπλωματούχοι όπως επίσης και οποιοσδήποτε έχει πάρει κάποιο άλλο Πτυχίο η Δίπλωμα διαφορετικής βαθμίδας και έχουμε κριθεί ικανοί για τα διάφορα επαγγέλματα και επιστήμες. Στην χειρότερη των Περιπτώσεων αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει αναλόγως των ειδικοτήτων, επιπέδου Πτυχίων/Διπλωμάτων, Τομέα και προοπτικών που προορίζονται για κάθε ειδών Πτυχία/Διπλώματα, κοινές εξετάσεις επάρκειας για όλους ανεξαιρέτως, Παλαιούς και Νέους Απόφοιτους. Επίσης είναι αναγκαίο να είναι αδιάβλητες και δίκαιες από κάθε άποψη, από τον όποιο ανάλογο και αντίστοιχο οργανισμό θα διεξάγονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που το Πτυχίο δίνει απευθείας επαγγελματικά δικαιώματα, αυτό εξυπακούεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τώρα όσον αφορά την εμπειρία κάποιων ετών (π.χ. 3-5 έτη) για να δίνονται Πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα είναι αυτονόητο, αλλά αυτό πρέπει να Ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως, αναλόγως της ειδικότητας και του επιπέδου της εκπαίδευσης.