• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ' | 20 Απριλίου 2010, 05:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Πιστεύω ότι το εθνικό πλαίσιο προσόντων είναι απαραίτητο και έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια, δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόναι το έχουν θεσπίσει. Νομίζω ότι η εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ε.Ε. είναι ο καλύτερος τρόπος για τη θέσπιση του πλαισίου αυτού, απλώς πρέπει η χώρα μας να επιλύσει άμεσα τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν με τα επαγγελματικά δικαιώματα κάποιων ειδικοτήτων, καθώς και να ξεκαθαρίσει το τοπίο των φορέων, που έχουν αρμοδιότητα για τον καθορισμό των παραπάνω δικαιωμάτω και των διαδικασιών απόκτησης. Με την ευκαιράι αυτή θα ήθελα να χαιρετίσω και τη συγκεκριμένη διαδικασία διαβούλευσης, που θα έχει να προσφέρει τα μέγιστα στην υπόθεση του εθνικού πλαισίου προσόντων για τη δια βίου μάθηση, μετά την ολοκλήρωσή της.