• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ' | 20 Απριλίου 2010, 23:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Η λειτουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων έπρεπε να υπάρχει ήδη σε όλους τους τομείς.Βέβαια πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση ενός σχεδίου που να καθορίζει με σαφήνεια τα επαγγελματικά δικαιώματα και να κατατοχυρώνει και την εμπειρία σε σχέση με τα τυπικά προσόντα.Έτσι ώστε να μην υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας.