• Σχόλιο του χρήστη 'K.M.' | 21 Απριλίου 2010, 14:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

    Ενώ η Ελλάδα χρεοκοπημένη βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, οι νέοι μας με πολλά επαγγελματικά προσόντα άνεργοι, με μέλλον αβέβαιο, τους ζουν οι γονείς (ζωή νάχουν να μεγαλώσουν και τα εγγόνια) η διαβούλευση για επαγγελματικά προσόντα αλλά και η εφαρμογή του αυτού θεσμού, στόχο και σκοπό έχει να αφήσει εκτός εργασίας τα παιδιά των λαϊκών μαζών. Να επιλέξει τα παιδιά των ολίγων, να μας διοικήσουν! Αξία και ισχύ να έχουν σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο οι απόφοιτοι του πανεπιστήμιου Harvard. Μας αρκούν τα επαγγελματικά προσόντα που δίνουν τα ΑΕΙ, ΤΕΙ της Ελλάδας, ακόμη και οι σχολές μαθητείας το ΟΑΕΔ. Τα πτυχία τους είναι η πλέον επαρκής πιστοποίηση!