• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 5 Ιουλίου 2010, 14:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

    Δεν είναι θέμα αν μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι καθαρά θέμα εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και κατά συνέπεια εφαρμογής του ΠΔ 38/2010 διότι το άρθρο 13 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ το οποίο επαναλαμβάνεται στο άρθρο 13 1(β) του ΠΔ38/2010 πρέπει να μπορούν οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης να βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια η έλλειψη Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων εμποδίζει την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ αλλά και την εφαρμογή του ΠΔ38/2010 με αποτέλεσμα εκτός της πρώτης καταδίκης για μη μεταφορά της Οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία να κινδυνεύει η Ελλάδα με δεύτερη καταδίκη αφού στην ουσία δεν έχει θεσμοθετηθεί, το Ε.Π.Π και αυτό ισοδυναμεί στην ουσία με μη μεταφορά της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ αν ασκηθεί προσφυγή στην Ευρ. Επιτροπή. Επομένως δεν υπάρχει καταρχήν εφαρμογή σε πιλοτικό στάδιο από τις αρχές του 2011 αλλά έπρεπε από χθες να υπήρχε Ε.Π.Π για όλες τις περιπτώσεις της σύστασης του Ευρ. Συμβουλίου.