• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΚΕΘΕ' | 4 Ιουνίου 2017, 20:37

    Παράγραφος 6 - περίπτωση γ: Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι νοείται ως ορισμός του επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων από την Σύγκλητο του ΑΕΙ ή (κατ΄ αναλογία) το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου μιας και η επιλογή επικεφαλής Γραφείου ή μονάδας θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 29 ν. 4369/16.