• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα' | 6 Ιουνίου 2017, 17:05

    Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στην τελευταία του έκδοση για την έρευνα στην Ελλάδα με μετρήσιμους δείκτες (δημοσιεύσεις, δείκτες απήχησης, αναφορές κτλ) τέσσερα Ελληνικά ΤΕΙ υπερτερούν πολλών Ελληνικών πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά τα πανεπιστήμια ex officio έχουν την δυνατότητα να εκπονούν διδακτορικές διατριβές ενώ τα ΤΕΙ εξ' αποκλεισμού δεν έχουν. Το ίδιο ακριβώς πήγε να γίνει και στο συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ. Την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκαν το λάθος του χάρις στην επέμβαση του αναπλ. υπουργού έρευνας το θέμα διορθώθηκε. Αν όλα τα Πανεπιστήμια ex officio δίνουν διδακτορικά διπλώματα τότε όλα τα ΤΕΙ που σε ακαδημαϊκούς δείκτες βρίσκονται μπροστά από πολλά Πανεπιστήμια πρέπει επίσης να δίνουν διδακτορικά διπλώματα. Αλλιώς παρουσιάζεται το εξής παράδοξο (στα όρια του γελοίου): Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει δώσει τριπλάσιο αριθμό διδακτορικών από ότι όλες οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του την τελευταία επταετία (Δες ΕΚΤ).