• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος' | 7 Ιουνίου 2017, 15:04

    Η αδυναμία των Καθηγητών ΤΕΙ να αναλάβουν στα ιδρύματά τους διατριβές είναι υποκρισία. Ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας μικρού περιφερειακού ΤΕΙ συμμετέχω σε πολλά εκλεκτορικά Καθηγητών (και πρώτης βαθμίδας) των Πανεπιστημίων, διευθύνω ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα κατευθύνοντας ομάδες που συμμετέχουν Καθηγητές Πανεπιστημίων, συμμετέχω σε τριμελείς επιτροπές εκπόνησης πολυάριθμων διατριβών των Πανεπιστημίων, αλλά δεν μπορώ να αναλάβω διδακτορική διατριβή στο ίδρυμά μου. Θεωρώ πως αφού εκλέγω Καθηγητές των Πανεπιστημίων κρίνοντας το έργο τους, αφού τους κατευθύνω στην έρευνα στα προγράμματα, αφού κρίνω τις εργασίες τους στα επιστημονικά περιοδικά, αφού συμμετάσχω στα διδακτορικά τους θα έπρεπε να με εμπιστευτεί η Πολιτεία και με δικά μου διδακτορικά.