• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Πατεράκης' | 7 Ιουνίου 2017, 20:57

    Η διεξαγωγή της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής δεν πρέπει να συναρτάται με την φυσική παρουσία ορισμένου αριθμού μελών της εξεταστικής επιτροπής. Τα συστήματα τηλεδιασκέψεων δημιουργήθηκαν με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και πόρους του ελληνικού δημοσίου για τέτοιους ή ανάλογους σκοπούς. Τα μέλη που συνδέονται μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομιλία του υποψήφιου διδάκτορα, να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να λάβουν παντήσεις, να παρακολουθήσουν τις ερωτήσεις που θέτουν τα λοιπά μέλη και γενικά να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην διαδικασία.