• Σχόλιο του χρήστη 'Δασενακης Μανος, Καθηγητης ΕΚΠΑ' | 9 Ιουνίου 2017, 17:18

    Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σε Διατμηματικές ειδικότητες οι οποίες εξυπηρετούνται από κάποια Γραμματεία, Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή τον ρόλο της Γενικής Συνέλευσης τον αναλαμβάνει τη Ειδική Διατμηματική επιτροπή. Παραδείγματα Διεπιστημονικών ειδικοτήτων που θα πρέπει να μπορούν να δώσουν Διδακτορικούς τίτλους : Ωκεανογραφία, Βιοχημεία, Μετεωρολογία, Γεωχημεία κλπ