• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Ρουμελιώτης' | 10 Ιουνίου 2017, 11:47

    Καλογραμμένα και ιδεολογικώς εύλογα τά περί γενικής αποστολής τών ΑΕΙ στίς §§1-3. Βερμπαλιστικά όμως, με σχεδόν ανύπαρκτο κανονιστικό περιεχόμενο. Θα προτιμούσα, λόγω νομοτεχνικής, λιγότερα ή και καθόλου τέτοια λόγια. Δευτερευόντως, ίσως χρειάζεται λίγη περίσκεψη σχετικά με τίς παραπομπές σε κυρίαρχα, και τέτοια είναι τά "σύγχρονα", κριτήρια και τάσεις. Κυρίαρχη πρέπει να είναι η ελευθερία τής επιστήμης, ακόμα και ως προς τήν έκφραση απόψεων που μπορεί να εμφανίζονται κάποια δεδομένη στιγμή ως μη συνάδουσες με τίς σύγχρονες τάσεις.