• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ' | 12 Ιουνίου 2017, 15:37

    Για να είναι πιο ξεκάθαρο, όπου "Συνέλευση Τμήματος" να γραφεί "Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)" ΚΑΙ όπου "Γραμματεία Τμήματος" να γραφεί "Γραμματεία Τμήματος ή Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Π.Μ.Σ."